Ιερός Ναός Γενεσίου Θεοτόκου Νικαίας

Ιεράς Μητροπόλεως Νικαίας
Χριστός Ανέστη !

Ανακοινώσεις:

Πρόγραμμα Ακολουθιών Μεγάλης Εβδομάδας - Πάσχα 2024

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ

ΩΡΑ 7.00 π.μ : Θ. Λειτουργία Αγ.Ιωάννου Χρυσοστόμου

ΩΡΑ 7.00 μ.μ : Ακολουθία του Νυμφίου (Ιωσήφ του Παγκάλου)

ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ

ΩΡΑ 7.00 π.μ : Θ. Λειτουργία Προηγιασμένων

ΩΡΑ 7.00 μ.μ : Ακολουθία του Νυμφίου (10 Παρθένων)

ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ

ΩΡΑ 7.00 π.μ : Θ. Λειτουργία Προηγιασμένων

ΩΡΑ 7.00 μ.μ : Ακολουθία του Νυμφίου (τροπάριο Κασσιανής)

ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ

ΩΡΑ 7.00 π.μ : Θ. Λειτουργία Προηγιασμένων

ΩΡΑ 5.00 μ.μ : Άγιο Ευχέλαιο

ΩΡΑ 7.00 μ.μ : Ακολουθία του Νιπτήρος

ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ

ΩΡΑ 6.00 π.μ : Θ. Μετάληψις δια εργαζόμενους

ΩΡΑ 7.30 π.μ : Θ. Λειτουργία Μ. Βασιλείου

ΩΡΑ 6:30 μ.μ : Ακολουθία των Παθών

ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΩΡΑ 8.00 π.μ : Ακολουθία των Μεγ. Ωρών

ΩΡΑ 10.00 π.μ : Μέγας Εσπερινός και Αποκαθήλωσις

ΩΡΑ 7.00 μ.μ : Ακολουθία Επιταφίου

ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟ

ΩΡΑ 6.00 π.μ : Θ. Λειτουργία δια εργαζόμενους

ΩΡΑ 7.00 π.μ : Εσπερινός και Θ. Λειτουργία Μ. Βασιλείου

ΩΡΑ 11.00 μ.μ : Ακολουθία Αναστάσεως

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

ΩΡΑ 6.00 μ.μ : Εσπερινός της Αγάπης

Η ενορία μας

Λίγα λόγια για το ναό μας...

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟ ΓΕΝΕΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

Ἡ γέννησίς σου Θεοτόκε, χαρὰν ἐμήνυσε πάσῃ τῇ οικουμένῃ, ἐκ σοῦ γὰρ ἀνέτειλεν ὁ Ἥλιος τῆς δικαιοσύνης, Χριστὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, καὶ λύσας τὴν κατάραν, ἔδωκε τὴν εὐλογίαν, καὶ καταργήσας τὸν θάνατον, ἐδωρήσατο ἡμῖν ζωὴν τὴν αἰώνιον.